Öğrenci Koçluğu ve Kişisel Koçluk

Psikolojik sorunlara bakış açımız, Hipnoz ya da telkinler ile kişinin zihin yapılanması değiştirildiğinde problemli duyguların ortadan kalkabileceğini ve hatta aynı anda fiziksel semptomların da ortadan kalkabileceğini zaten biliyorduk. Bir yandan da psikolojik durumun fiziksel bedenden ayrılmasının doğru olmadığını ve psikolojik problemlerin, kişinin sağlığını fiziksel olarak bozabildiğini gözlemliyorduk. Şimdi ise, enerjetik dengenin hem fiziksel hem de ruhsal alan üstünde direkt etkisi olduğunu ve bu alanda çalışmanın, önceden ulaşamadığımız bir terapötik güce sahip olduğunu gözlemliyoruz.

Enerjik yapı, ruhsal sağlığımızdaki en önemli bileşen... Artık biraz daha ileriye gidip, kişinin enerjetik-elektromanyetik durumunun belki de en önemli bileşen olduğunu ve bunun hem ruhsal durumu hem fiziksel bedeni şekillendirdiğini söylüyoruz. Yapılan Rezonans terapilerinin ilk etkisi, kişinin ruhsal hali üzerinde oluyor, fiziksel pr oblemlerdeki iyileşme de bunun arkasından geliyor. Bizim için, insanın fiziksel durumu, ruhsal yapısı ve fiziksel hastalık; aynı gerçekliğin değişik yüzleri. Rezonans terapileri, bu ikisi üzerinde aynı anda çalışıyor.
Size sunabileceğimiz farklı terapi yöntemleri var...
Psikolojik problemler, bizim için, enerjetik dengesizliğin dışavurumudur. Bu yüzden, sorun ne olursa olsun, psikolojik problem yaşayan herkes için, öncelikle Rezonans terapilerini öneriyoruz. Şu şekilde bir yol izliyoruz: yaptığımız görüşme ile sizin için hangi tip terapinin daha uygun olduğunu belirleyip, haftada bir olacak şekilde merkezimize davet ediyoruz.
Ruhunuza vereceğiniz en güzel hediye... Bu terapiler, ilk etkisini; insan ruhu-psikolojisi üzerinde bir dengelenme şeklinde gösteriyor ve fiziksel değişimler bunun ardından geliyor. Bu terapileri, istisna gütmeden herkese öneriyoruz.

Diğer Yazılarımız