Biorezonans Terapi Nedir?

Madde, enerjinin bir formudur. Bunu çok uzun zamandan beri biliyoruz, tamamen bilimsel bir gerçeklik olarak... Bildiğimiz bir başka gerçek ise şudur: Her madde, çevresinde bir elektromanyetik alan yaratır. Elektromanyetik alan kavramını "elektromanyetik ışınım" ya da "foton ışınımı" olarak da söyleyebiliriz. Biorezonanstaki "frekans" kavramı ile aslında bu elektromanyetik ışınımdan-alandan bahsediyoruz. Biorezonansta, maddenin kendisi değil "frekansı" kullanılır.

Kuantum fiziğinden bildiğimiz gibi, fotonlar aynı anda hem tanecik hem de dalga-frekans yapısındadır. Yani hem enerji hem de madde; nereden nasıl baktığınıza bağlı olarak değişen "olasılıklar" şeklinde... Biorezonans, tedavi için madde kullanmaz, bünyede bir değişiklik yapmak için, maddenin enerjetik yapısını (yani maddenin enerjetik yayılımını-paternini) kullanır ve vücutta "enerji" seviyesinde bir değişim yaratır. Enerji seviyesinin, sağlık ya da hastalıkta asıl belirleyici olduğu hem akupunktur, hem homeopati hem de biorezonansın gerçeğidir. İlaçlar ya da madde düzeyinde yapılan müdahaleler, biorezonansın konusu değildir, biorezonans, farklı bir "seviye"den yaklaşır ve bu seviyede güçlü bir "iyileşme olasılığı" barındırır.

İnsan vücudundaki bütün yaşamsal aktivitenin üstünde olan ve bütün vücudu (ve ruhsallığı da) içine alan üst düzey bir kontrol mekanizmasının olduğu ve kontrol mekanizmasının "enerji" seviyesinde oldugunu söylüyoruz. Sağlık/iyilik hali ya da fiziksel/ruhsal sıkıntı veya hastalık hali, üst seviyede elektromanyetik titreşimler ve "enerjetik akış"ın niteliği ile ilişkilidir. Bu seviye, hastalıkların başladığı ilk basamaktır. Hastalık önce enerji seviyesinde (duygu ile ilişkili olarak) başlar ve zaman içinde fiziksel araz-hastalık olarak maddeleşir... Yani hiçbir hastalık, altta yatan-onu yaratan duygusal yapıdan bağımsız düşünülemez. Enerji seviyesindeki bir müdahale kendisini en hızlı, duygusal seviyede gösterir. İyileşmeyi fiziksel seviyede görmek içinse zaman gerekir.

Diğer Yazılarımız