Alerjiler için;

Güncel tıp yaklaşımında var olan tedavi yöntemleri, ya ilaçlarla alerjik durumu baskı altına almak ya da yıllar süren aşı tedavileriyle alerjinin şiddetini azaltmak yönündedir. Rezonans terapileri ise, alerjiyi bir sonuç olarak görür ve alerjiyi tedavi etmekten çok, alerjiye neden olan temel problemleri ortadan kaldırmaya yönelir.

Temel mantık, hastalığın kendisi değil, o hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilecek potansiyel problemleri bulup, bunları ortadan kaldırmaktır. Hastalık ancak bu şekilde kalıcı bir şifa bulur.

Alerji, vücudun üzerindeki toksik (ve diğer) yüklerin artması ve bağışıklık sisteminin, sonunda (hiper) reaktif hale geçmesi olarak algılanır. Alerjinin kalıcı olarak tedavi edilebilmesi, sistem üzerinde yük oluşturan v e bağışıklık sistemini reaktif hale getiren, yani alerjiyi yaratan asıl sebeplerin giderilmesine bağlıdır. Biorezonans, tam da bu noktada devreye girer. Hizmetlerimizde:
+ Bağırsak florasının bozulmasına yönelik terapiler.
+ Temel gıda intoleranslarına karşı yapılan terapiler.
+ Toksik kirlenmeye yönelik terapiler.
+ Alerjenler üzerinden frekans silmeleri
+ Vücut atıkları üzerinden frekans silmeleri
Vb. bünyemizde mevcuttur.
Temel kural olarak... Alerjilerde ve bütün kronik hastalıklarda, yukarıda sayılanlar tek tek değerlendirilmeli, kişinin testlerinde çıkan bütün veriler, kişinin sağlık geçmişiyle birlikte ele alınıp, Rezonans terapileri tamamen kişiye özel hale getirilmelidir.

Gıdalar: Gıdalar üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o gıda üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir.


Ne hissedeceğim? Alerjen madde üzerinden yapılan klasik biorezonans seanslarının ardından o günlerde alerjilerde hafif bir artış olması olağan, hatta beklenen bir durumdur. Dört gün sonra yapılacak ikinci seans ile bu durum ortadan kalkar. Kişi, bu süre içerisinde, önceden kullanmakta olduğu ilaçları kullanmaya devam edebilir ve etmelidir de. İkinci seansın ardından kişi, alerji halinin azalmakta olduğunu fark etmeye başlar ve birkaç hafta içerisinde, yapılan terapinin etkisi iyice ortaya çıkmaya başlar. Üç hafta sonrasında kişi, ikinci terapi paketi için davet edilir ve 4 gün arayla yapılan 2 seans tekrar edilir.

Asıl amacımız "detoks", yani temizlik...
Bütünsel tıpta terapiler, hastalıkları gidermek ya da ortadan kaldırmak amacından çok, sistemi dengelemek ve temel fonksiyonları iyileştirmek üzerine kuruludur. Alerji probleminde ya da alerjiden köken aldığını bildiğimiz çok sayıda sağlık probleminde biorezonansla yapmaya çalıştığımız şey; vücudu dengelemek ve kendini tamir-iyileştirme mekanizmalarını uyarmaktır. Bu durumda bu terapiler, alerjik bir problemi olsun ya da olmasın veya bir sağlık problemi olsun ya da olmasın herkes içindir. Alerji terapilerinin ne olduğunu açıkladığımız "Ne yapıyoruz" sayfamızda göreceğiniz gibi, yapılan işlem asıl olarak "bağırsak florasını düzeltmek-gıda intoleranslarını azaltmak-toksik kirliliği azaltmak, ruhsal dengeyi sağlamak ve bunlarla beraber alerjenler üzerinden terapiler yapmak şeklindedir. Bu saydıklarımız herkes için iyidir, herkes için önerilir.

Diğer Yazılarımız